Tahap Pertama  |  Tahap Kedua  |  Tahap Ketiga | Laman Web Bestari/Home

 

Menu | Word | Excel | PPoint | Access | Integrasi


Penyenggaraan Komputer Peribadi

Modul Penyenggaraan dibahagikan kepada 
1. Pengenalan Sistem Komputer
2. Sistem Pengoperasi
3. Sistem Utiliti
4. Penyenggaraan


Bahagian Pertama

1.0  Pengenalan Kepada Sistem Komputer

* Komputer - luaran /hadapan/belakang
* Sambungan - Scanner/Pengimbas
* Sambungan - Kamera Digital
* Sambungan - Kad Network
* Sambungan - Modem Luaran
* MainBoard ( MotherBoard)
* MainBoard - slot Bus
* MainBoard - RAM & CPU
* KadSuara
* Kad VGA1
* Kad VGA 2
* Jenis RAM

Menu | Word | Excel | PPoint | Access | Integrasi