|Tahap Pertama|Tahap Kedua  |Tahap Ketiga | Laman Web Bestari/Home  |

 Kemahiran Teknologi Maklumat

Tahap Pertama
Penggunaan Perisian Pakej
Microsoft Office 97/2000

Tahap Kedua
Pengenalan MultiMedia,
Networking dan Internet

Tahap Ketiga
Penyenggaraan Komputer

Glosari

HotLinks:

Modul KDP

Laman Modul Bestari

Cocoon2

Zainal

Arios

Sebarang Pertanyaan:
him@pc.jaring.my  
rshalea@hotmail.com


Panel Penulis Modul Kemahiran TM
En Sulaiman Sarkawi IBBM
En Razali Nor MPSAH
En Jusni Nasiron IPDA
En Tan Kim Teng MPKI
En Zainal Mohd Salleh MPT
En Omar Zakaria MBP
En Shaari Othman MPIK

 

Tahap Pertama
Penggunaan Perisian Pakej Microsoft Office 97/2000

Kementerian Pendidikan Malaysia membekalkan perisian pakej Microsoft Office '97/2000 kepada semua sekolah dan institusi pendidikan. Guru dan murid perlu mempelajari dan menghayati perisian-perisian yang terkandung di dalam pakej tersebut.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah berusaha untuk menyediakan modul-modul pembelajaran Bestari merangkumi kesemua perisian yang terdapat dalam pakej tersebut.

  1. Pengenalan Kepada Windows 95/98
  2. Pengenalan Kepada Word 97/2000
  3. Pengenalan Kepada Excel 97/2000
  4. Pengenalan Kepada PowerPoint 97/2000
  5. Pengenalan Kepada Access 97/2000
  6. Integrasi MS Office '97/2000

 

Atas

Tahap Kedua
Pengenalan MultiMedia, Networking dan Internet

Tahap ini akan memperkenalkan pengguna kepada asas pembinaan perisian Multimedia mudah. Oleh kerana makmal komputer yang dibekalkan kepada sekolah dan institusi pendidikan adalah dalam bentuk rangkaian, maka tahap ini juga memberi penjelasan kepada konsep sistem rangkaian komputer. Disamping itu, pengguna didedahkan dengan kaedah, peranan serta penggunaan Internet dalam pendidikan.

  1. Pengenalan Kepada MultiMedia
  2. Pengenalan Kepada Sistem Networking
  3. Pengenalan Kepada Penggunaan Internet

Atas

Tahap Ketiga
Penyenggaraan Komputer

Pengguna komputer, khususnya para pengajar (di sekolah dan institusi pendidikan) perlu mempunyai sedikit pengetahuan dalam penyenggaraan mudah sistem komputer, dengan harapan sistem komputer peribadi yang terdapat dalam makmal komputer di sekolah dan di maktab dapat digunakan dengan baik, sempurna dan berterusan.

      a. Modul Penyenggaraan Komputer Peribadi

Atas

  Kemahiran Teknologi Maklumat - disediakan oleh JuruLatih Pusat IT, Unit Latihan Sekolah Bestari BPG

|Tahap Pertama |Tahap KeduaTahap Ketiga|Laman Web Bestari/Home